Monday, November 17, 2008

ลีโอปาร์ด สกิน แจสเปอร์ (Leopard Skin Jasper)

ลีโอปาร์ด สกิน แจสเปอร์ (Leopard Skin Jasper)
เป็นหินจำพวกโมรา มีหลายสี คล้ายเสือดาว จึงอาจเรียกอย่างหนึ่ง่ว หินเสือดาว หินลาย เสือดาวนี้ มีพลังหยิน และหยาง เป็นตัวช่วยปรับสมดุลของจิตใจ และร่างกาย ช่วยทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึก ทำให้สามารถเห็นความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ช่วยในเรื่องการปรับตัว เข้ากับสภาพ แวดล้อมใหม่ เข้ากับคนอื่นง่ายขึ้น ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อ

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store