Monday, November 17, 2008

เลพิโไลต์ (Lepidolite)

เลพิโไลต์ (Lepidolite)
เป็นหินสีชมพู ม่วง หรือบางทีก็ออกสีเทา เหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาอกหัก รักเป็นพิษ และโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่รักตัวเอง หรือไม่เปิดความรู้สึกดี ๆ ของคนอื่น เข้ามาในจิตใจ สามารถขจัดสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากสถานที่อยู่อาศัยช่วยรักษาอาการโรคประสาท ความเครียด ขั้นรุนแรง คนที่นอนหลับยาก ฝันร้าย จิตหลอน ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือเจ็บป่วย เกี่ยวกับอวัยวะภายใน

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store