Monday, November 17, 2008

มาลาไคต์ (Malachite)

มาลาไคต์ (Malachite)
เป็นหินสีเขียวสด ทึบแสง มีริ้ว ที่ญี่ปุ่น เรียกกันว่าหินนกยูง ช่วยขจัดสิ่งร้าย ๆ รอบตัว ปกป้องภยันตรายและยังใช้เป็นเรื่องราง ฝันร้ายและอันตราย จากการเดินทาง ถือเป็นเครื่องรางของขลัง มีพลังในการป้องกันอุบัติเหตุ หากจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้น หินจะส่งพลังคุ้มครองจนกระทั่ง หินแตกได้ สามารถต่อต้านโรคติดเชื้อ สายตา ฟัน กระดูก ไขข้อ บรรเทาอาการอักเสบ ช้ำบวม ท้องร่วง

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store