Tuesday, November 18, 2008

มุกดาหาร (Moonstone)

มุกดาหาร (Moonstone)

เป็นหินสีขาวใสเหมือนหยดน้ำ สายหมอก สีน้ำนม หรือ สีฟ้า ที่มาของชื่อมุนสโตน ก็มาจากลักษณะพื้นผวที่เรียบเนียน สีขาวอมฟ้า มันวาวคล้วยดวงจันทร์ หินแต่ละก้อนจะสะท้อนแสง ออกมาแตกต่างกัน สำหรับหินที่มีราคาสูงนั้น มักจะสะท้อน ให้สีออกเป็นสีฟ้า เป็นหินที่ช่วยในการรับรู้ ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะความรัก เป็นตัวแทนของความรัก ความอ่อนโยน และความสงบสุข ที่ดอินเดียถือว่า เป็นเครื่องรางสำหรับความรักของหนุ่มสาวอีกด้วย จัดเป็นอัญมณี ชุดนพเก้าของไทย เชื่อว่าจะใสสว่างมาขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวง จึงเรียกว่า มุนสโตน หรือ จันทรกานต์ เป็นหินเสริมสิริมงคล ช่วยสร้างพลัง แห่งความพิศวาสให้กับคู่รัก ช่วยบำบัดปัญหาต่อไร้ท่อ โรคลมชัก ไทรอยด์ ท้องเสีย

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store