Tuesday, November 18, 2008

เนไฟรต์ (Nephrite)


เนไฟรต์ (Nephrite)
เป็นหินตระกูลเทรโมไลท์ หรือ แอคติโนไลท์ แต่ว่ามีธาตุเหล็กอยู่มาก จึงเห็นเป็นหิน สีเขียว มีหลายโทนสี ตั้งแต่สีเขียวอ่อน จนกระทั่ง สีเขียวเข้ม เนื้ออัดแน่น มีวความโปร่งแสง ถึงโปร่งใส มีความวาวแบบแก้ว คนโบราณ มักใช้หินชนิดนี้รักษาอาการทางไต และทางเดินปัสวะ ใช้ป้องกันนิ่วในทางเดินนปัสาวะ ใช้ลดอาการบวมน้ำ และเสริมภูมิต้านทาน และช่วยสร้าง เม็ดเลือดแดง สามารถวางหินไว้เหนือไตทั้งสองข้างหรือบั้นเอวทั้งสองข้าง

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store