Tuesday, November 18, 2008

ออบซิเดียน ( Obsidian)


ออบซิเดียน ( Obsidian)

เป็นหินสีดำ หรือ สีที่มีมักเป็นสีใกล้ดำ เช่น เทา หรือน้ำตาล แบบเรนโบว์ หรือสโนว์เฟล็ก เป็นเสมือนกระจกสะท้อน ด้านใจออกมา ให้เห็นทั้งข้อดี และข้อเสีย ได้ชัดเจน เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณที่มักมองโลกในแง่ร้ายให้เน้นความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นแห่งการวางรากฐานเหมาะที่จะใช้ในการหักเห พลังแห่งความชั่วร้าย และช่วยให้บรรลุ ความต้องการของตัวเอง สะท้อนจุดบกพร่องตามธรรมชาติของคนเรา เช่น ความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคง ปลอดภัย และพฤติกรรม ที่เห็นแก่ตัว

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store