Tuesday, November 18, 2008

ไข่มุก ( Pearl)


ไข่มุก ( Pearl)

มีสีขาว สีดำ เงินยวง สีชมพู และสีทอง เป็นอัญมณีแห่งสายน้ำ เสริมสง่าราศี ให้กับเพศหญิง ก่อให้เกิดความนุ่มนวล อ่อนหวาน แก้ปํญหาทางด้านอารมณ์ ช่วยลดไข้ รักษาโรคที่เกิดจากความอ้วน บำบัดโรคไต หอบหึด มีเสมหะ หรือ ระบบหายใจ

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store