Tuesday, November 18, 2008

เพรส หรือ กรีน ควอตซ์ (Prase or Green Quartz)


เพรส หรือ กรีน ควอตซ์ (Prase or Green Quartz)

มีสีเขียว เป็นหินที่ให้ความสุขสงบ คลายอารมณ์โกรธ ชะลอและลดจุดเดือดของอารมณ์ที่พลุ่งพล่านขึ้นมา ปัจจุบันทันด่วน เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผุ้ที่ชอบเก็บอารมณ์ เก็บความรู้สึกและไม่ยอดปลดปล่อย ความรู้สึกนั้น เพรสจะช่วยให้เข้าใจ ในปัญหาและค่อย ๆ แก้ไขได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้เราสูญเสีย ความเป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งบรรเทาความเจ็บปวด ที่เกิดจากบาดแผล พุพองอีกด้วย

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store