Tuesday, November 18, 2008

ไพไรต์ (Pyrite)


ไพไรต์ (Pyrite)
มีสีเหมือนเหล็ก ปนเงิน-ปนทอง มีจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะที่เป็นลูกบาศก์ หรือห้าเหลี่ยม

มีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีโชค มีลาภ ถูกหวยรวยเบอร์ หรือ ได้รับโชคดี จากการพกพาหินชนิดนี้

มาจากภาษากรีก (pyr) แปลว่าไฟ เพราะเมื่อนำไปตีกระทบกับเหล็กกล้าจะเกิดประกายไฟ สีของแร่ชนิดนี้บางครั้งคล้ายทองคำมากจนทำให้ผู้พบเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทองบ่อยๆ จึงมีฉายาว่า ทองคนโง่ (Fool's Gold)

รูปผลึกระบบไอโซเมตริก มักพบเกิดเป็นรูปผลึกคล้ายลูกเต๋า เกิดเป็นมวลเมล็ด (Granular) หรือเนื้อสมานแน่น ผิวเรียบเป็นมันสีทองเหลือง ความวาวคล้ายโลหะ ผงละเอียดสีดำออกเขียว มีร่องขนานถี่ (Striation) บนผิวหน้าผลึกชัดเจน

พบทั่วไปเกือบทุกจังหวัดที่มีหินหรือมีภูเขาหินตั้งอยู่นับว่าเป็นแร่ธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง ต่างประเทศพบมากที่ประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี และ สเปน ประโยชน์ แร่ Pyrite ที่มีผลึกและสีสวยๆนำมาขายเป็นตัวอย่างแร่ หรือของที่ระลึก หรือรัตนชาติราคาถูกได้ ในบางพื้นที่นำไปทำเครื่องรางของขลังเรียกว่าเพชรหน้าทั่ง เนื่องจากมีสีขาวและส่องประกายวาวคล้ายเพชร

No comments:

Click !!! House Furniture Store

Click House Furniture Store